Desde Twitter: Olvidé mi teléfono http://t.co/eWONoyLbOv